Γεμιζοντασ Το Δοχειο Σου

Ενημερώθηκε: 27 Νοε 2018

"Φανταστείτε ότι έχετε ένα πήλινο δοχείο. Δεν είναι αντίκα, δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Είναι αυτό που είναι, ένα σχετικά φτηνό πήλινο δοχείο".

Αν γεμίσεις το δοχείο με διαμάντια, η αξία του θα ανέβει. Αντίθετα, αν το γεμίσεις με σκουπίδια, η αξία του θα πέσει. Κι όταν αφαιρεθεί το όποιο περιεχόμενό του, θα επανέλθει στην αρχική του αξία.

Το ανθρώπινο σώμα μας είναι σαν αυτό το πήλινο δοχείο. Η αξία του είναι αυτή που είναι. Κι όταν κάτι εκπληκτικό τοποθετηθεί μέσα του, η αξία του αυξάνει εκατοντάδες φορές. Όταν το ανθρώπινο σώμα είναι γεμάτο με αξίες όπως η διαύγεια, η κατανόηση, η αγάπη, η ειρήνη, η ειλικρίνεια, η πληρότητα, γίνεται ανεκτίμητο.

Αυτό που θαυμάζεις σε έναν άνθρωπο δεν είναι το πήλινο δοχείο του, αλλά η αξία του περιεχομένου του. Κι αν θέλεις να αυξήσεις την αξία, της ίδιας σου της ύπαρξης, τότε πρέπει να γεμίσεις το δοχείο σου με πολύτιμα αγαθά.

"…Αυτό που έχεις να κάνεις, πρέπει να το κάνεις τώρα. "


- Prem Rawat