Ηλεκτροβελονισμοσ

Μια φυσική μέθοδος αυτοθεραπείας, η οποία βασίζεται στη θεωρία  του κλασικού βελονισμού, με τη διαφορά ότι δεν χρησιμοποιούνται βελόνες , αλλά με ειδικές σύγχρονες συσκευές ερεθίζουμε τα σημεία βελονισμού με χαμηλή συχνότητα ηλεκτρικού ρεύματος ( 10 Ηz ), όση η συχνότητα του σώματος. Δίνει την ακριβή δόση που χρειάζεται ο οργανισμός (επαναφόρτιση), ή αντίστοιχα να την αφαιρέσει.

Η εφαρμογή του κινητοποιεί τις σωματικές ενεργειακές διαδικασίες του οργανισμού. Η έλλειψη ενέργειας ή το πλεόνασμα δημιουργεί παθήσεις.

Ο ηλεκτροβελονισμός ενεργοποεί, αποσυμφορεί και εξισορροπεί τα θεραπευτικά κέντρα του σώματος για την σωστή λειτουργία και ζωτικότητα του ανθρώπινου οργανισμού.